OpenCart logo

Nedávno jsem tu popsal instalaci češtiny do eshopu OpenCart. Nyní se podíváme, jak se poprat s dalším nastavením pro české prostředí. Podíváme se na českou měnu, překlad číselníků a drobnosti kolem. Takže vzhůru do toho.

Zavedení měny Česká koruna

Po instalaci češtiny chybí spousta dalších nastavení. Jedním z významných detailů je neexistující měna Česká koruna. Opět se to dá jednoduše napravit. V již českém menu se stačí vypravit do:
Správa / Konfigurace / Lokalizace / Měna a zde tlačítkem Přidat chybějící měnu doplnit. Osobně jsem prozatím stránku vyplnil takto:

*Název měny: Česká Koruna
*Kód: CZK
Symbol vlevo:
Symbol vpravo:
Desetinná místa: 2
Hodnota: 1
Stav: aktivní

Všechny ostatní měny jsem vyeditoval a místo mazání (to se mi neosvědčilo!) je nastavil na Neaktivní. Pokud hodláte používat více měn, dejte pozor na políčko Hodnota, které určuje kurz vůči měně s hodnotou 1. Ještě připomenu, že je nutné nastavit primární měnu v konfiguraci, hned pod nastavením jazyka aplikace.

Překlady číselníků, počeštění

Další věcí je počeštění číselníků. Při instalaci jazyku čeština se oklonovaly české číselníky a předvyplnily se anglickými názvy. Tyto názvy je nutné změnit za české, aby při práci s eshopem v češtině bylo české celé prostředí.

Pokud během počešťování zjistíte, že potřebujete jinou položku, vždy ji založte jako novou a ne změnou českého popisku. Vznikla by tak nelogičnost a položky v jednom jazyce by neodpovídaly jazyku jinému. Obecně není nutné položky vymazávat, stačí je jen deaktivovat a vyrobit si svoje, vlastní. Kolik a jakých je jen na konkrétním případu.

Zápas s nastavením platby a dopravy

Asi největší zápas je s nemožnostmi nastavení platby za zboží a jeho přepravu. OpenCart tuto část eshopu, dle mého názoru, zásadně podcenil hlavně v bodu nemožnosti provázání dopravy a platby. Je fajn, že lze využít spousty přednastavených modulů, ale přesto chybí i obyčejná možnost „vyzvednout osobně“. Jak stránka pro volbu dopravy tak platbu jsou jen tupými výpisy přednastavených modulů.

Tato nevýhoda se dá eliminovat kombincí dvou věcí.

Přizpůsobení popisků k možnostem platby a dopravy

Účel světí prostředky. Nejjednodušší cestou je prostě modul dopřeložit tak, aby jeho popisek odpovídal svému účelu. Pokud není modul řešící Dopravu zdarma, stačí například upravit popisek modulu flat a nastavit plošnou cenu 0Kč. To samé platí pro ostatní položky.

Klonování modulů pro řešení variant

Pokud některý modul je potřeba výše zmíněným způsobem znásilnit, nebo je potřeba podobná funkčnost vícekrát, například pro různé geozóny, je nutné použít klonování. Jedná se o proste zkopírování konkrétního modulu a jak na to, je popsáno v článku Klonování modulů v OpenCart.

Drobná, dle mého názoru, dobrá nastavení

Další nastavení proveďte v menu: správa / Konfigurace / Nastavení. Jedná se o nastavení základního chování na záložce Volba. Osobně dopočuji zapnout volbu Notifikace, Podmínky účtu a Podmínky pokladny. Rozhodně neopomenout nastavení emailového účtu na záložce Pošta. Bez správného nastavení nefungují veškeré emaily.

Jakmile jsem se probojoval až sem, oddechl jsem si. EShop je hotov, teď už mě čekájí jen drobná nastavení. OpenCart řeší jednoduchou správu statických stránek v menu Katalog / Informace, to jsou právě ony stránky použité například pro Podmínky účtu nebo Podmínky pokladny. Hlavní stránku a zobrazení možností je zase možné pohodlně upravit v menu Rozšíření / Moduly.