QuickCart

Přizpůsobení OpenCart českému prostředí

4

OpenCart logo

Nedávno jsem tu popsal instalaci češtiny do eshopu OpenCart. Nyní se podíváme, jak se poprat s dalším nastavením pro české prostředí. Podíváme se na českou měnu, překlad číselníků a drobnosti kolem. Takže vzhůru do toho.

Zavedení měny Česká koruna

Po instalaci češtiny chybí spousta dalších nastavení. Jedním z významných detailů je neexistující měna Česká koruna. Opět se to dá jednoduše napravit. V již českém menu se stačí vypravit do:
Správa / Konfigurace / Lokalizace / Měna a zde tlačítkem Přidat chybějící měnu doplnit. Osobně jsem prozatím stránku vyplnil takto:

*Název měny: Česká Koruna
*Kód: CZK
Symbol vlevo:
Symbol vpravo:
Desetinná místa: 2
Hodnota: 1
Stav: aktivní

Všechny ostatní měny jsem vyeditoval a místo mazání (to se mi neosvědčilo!) je nastavil na Neaktivní. Pokud hodláte používat více měn, dejte pozor na políčko Hodnota, které určuje kurz vůči měně s hodnotou 1. Ještě připomenu, že je nutné nastavit primární měnu v konfiguraci, hned pod nastavením jazyka aplikace.

(Pokračování textu…)

Instalace a čeština eshopu QuickCart

0

Quick.Cart logo

Mezi další, jednoduché, eshopy patří QuickCart. Svůj původ má u našich polských sousedů a u nás je k vidění poměrně často. Kromě samotného eshopu na stránkách nalezneme i redakční systém, ale ten prozatím necháme bokem. QuickCart je asi nejjednodušším eshopem se kterým jsem se setkal. Dokonce pro svůj běh nepotřebuje ani databázi, což je dneska opravdu ojedinělá vlastnost (nebo spíše nevýhoda?). Všechna data ukládá přímo na serveru do souborů. Odpadá tak pro začátačníky spousta problémů a i přesunutí eshopu na jiný hosting je pak dílem okamžiku.

Stažení a instalace QuickCart

Stažení QuickCartu je možné z domovských stránek projektu, konkrétně z rubriky Download / QuickCart. Zde se nachází aktuální verze a tu stáhněte. Nyní je nutné soubory rozbalit a pomocí oblíbeného FTP programu nahrát na připravený hosting. A to je celé. Další eshop na světě.

(Pokračování textu…)

Go to Top