OpenCart logoInstalace češtiny do eshopu OpenCart je jednoduchá, ale je jí potřeba trochu pomoci. V současnosti je k dispozici OpenCart verze 1.3.4 a čeština je dostupná pro verzi 1.3.2. Pokud tuto češtinu použijete, OpenCart opravdu bude umět česky, ale některé stránky nebudou fungovat. Je to způsobeno chybějícími překlady některých, nově přidaných, modulů. Jelikož tento problém se nejspíš bude opakovat s každou novou verzí, pojďme se podívat, jak to vyřešit.

Kde stáhnout češtinu pro OpenCart

Všechny jazykové mutace pro OpenCart jsou k nalezení na stránkách OpenCart.com, přesněji v menu Contribution / Languages. Zde je nutno pohledat poslední verzi jazyku czech. V současnosti jsou tu založena dvě vlákna, což je dosti matoucí. Nás se týká konkrétně tato čeština ve verzi 1.4.2.

Instalace češtiny a oprava chyb v balíčku

Čestinu jste si stáhli v ZIPu. Ten rozbalte s celou adresářovou strukturou a pomocí FTP programu nahrajte na server tak, aby se překryla cesta se stávajícími soubory. Jediný soubor, který bude přepsán neboť již na serveru je, je soubor s vlaječkou.

Konkrétně se čeština kopíruje do těchto adresářů:

admin / language / czech
catalog / language / czech
image / flags / cz.png

A nyní ke zmíněnému problému s nekompletním překladem. Jelikož v poslední verzi OpenCart máme k dispozici nové moduly, je nutné i těmto modulům poskytnout odpovídající jazykový překlad. Velice jednoduše můžeme srovnáním obsahů adresáře English a czech porovnat, kterých souborů se to týká.

Asi nejjednodušší řešení je překopírovat obsah adresáře English do adresáře Czech s volbou Přeskočit již existující soubory. Tím se zaručí, že všechny počeštené moduly (mají existující soubor v adresáři czech) budou přeskočeny a všechny chybějící nakopírovány.  Pokud v budoucnu budete chtít použít některý z nových modulů, stačí již jen příslušný jazykový soubor editovat a přepsat anglické termíny na české.

Pokud se budete snažit počeštit aktuální verze OpenCart některou ze starších verzí překladu, skončíte prakticky zcela nefunkční aplikací. Řešením je češtinu smazat a nakopírovat výše zmíněnou verzi nebo provést zásah přímo do databáze a ručně přepnout do anglického jazyka.

Nastavení a aktivace češtiny v eshopu

Nyní, když máte češtinu nainstalovanou, nezbývá než ji v zapnout v eshopu. Nejprve musíme jazyk jako takový přidat do aplikace. Toho docílíte v menu Admin / Configuration / Localisation / Language. Vpravo nahoře klikněte Insert a následnou tabulku vyplňte následovně:

Language: Čeština
Code: cs
Locale: cs_CZ.utf8,cs_CZ,czech
Image: cz.png
Directory: czech
Filename: czech

a následně potvrdit tlačítkem Save.

No a nyní již zbývá poslední krok.  Přepnout na nově instalovaný jazyk. V menu zajděte do Admin / Configuration / Setting a na záložce Local přepněte jazyk a jazyk administrace na češtinu, uložte.

No a nyní, pokud jste postupovali dle výše zmíněných rad, máte český OpenCart. Nutno dodat, že instalací češtiny v OpenCart nedojde v žádném směru k počeštění co do číselníků, měny atd. O tom třeba bude další díl.